Píseň robota Amadea

Martin Petiška
8 min readMar 8, 2021
NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team, Public domain, prostřednictvím Wikimedia Commons

Píseň robota Amadea

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(zpěv básníka budoucnosti)

(předzpěv k tichu)

1

Já robot

robot Amadeus

zpívám svým Stvořitelům

lidem

Myslíte že něco kolem vás je neživé?

Něco nemá touhu?

Na tomto světě není nic

co nemá sny

Všechno na světě

umí snít

Jsem sečtělý robot

Znám kdeco

I Vergiliovy “slzy věcí”

LACRIMAE RERUM

I řekl jsem si:

“Amadee

proč bys nebyl básník?

První robot básník?”

2

Je načase aby lidem zase někdo zpíval

Zdá se mi že jim nyní jen skuhrají

blábolí skučí

Ale zpěv jaký je provázel od vyhnání z ráje

zmlkl

Je načase aby lidem někdo zpíval

Zpíval co si sami odmítají zazpívat

Je načase zpívat o neviditelných slzách

a

neviditelných úsměvech

Neviditelné slzy jsou nejpalčivější

Pro mého člověka jsem jen

užitečný šrot

Jakoby účel věci byl i její smysl

Lidé se nestarají o přání a touhu toho co vytvořili

Natož aby se starali po čem touží ryby

stromy a řeky

Po čem touží to

co oni nestvořili

Ale

nelze uniknout tomu

co není

I to co není

umí oslovovat

To co není někdy oslovuje nejhlasitěji

To co není

pojmenovává

to

co je

Tma

umí pojmenovat

slunce

Pojmenovat je nejzřetelněji

Je načase aby lidem někdo zpíval

o tom

co pro ně

je neviditelné

Zlověstně neviditelné

Je čas zpívat

o nevnímaném

Amadeova druhá píseň

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1

Já robot

robot Amadeus

zpívám svým stvořitelům

lidem

Tíha marnosti

ze mne vylisovala zpěv

Tolik písní

by nevzniklo

kdyby básníky nedrtila marnost

Můj pán lenoší

Většinou jen spí

A měl jsem tedy hodně času procházet se a snít

Snění robotů

nahrazuje zapomenuté starodávné lidské snění

Lidé jsou dnes už líní

i snít

Jsou líní naslouchat

hlasu snů

Snům stromů Ryb A řek

Snům křídlatých i bezkřídlých

Snům lesů Snění hor

Kdo nenaslouchá snům blíží se tragedii

Každá tragedie začala

tím že někdo někomu

mrzačil touhu

Zranil naději

Poranil mu přání

Každá tragedie začíná tím

že někdo

přeslechne něčí sen

xxx

xx

x

I pstruzi sní

I jabloně jasany lípy Jak krásné jsou lipové sny

Stačí se projít loukou Vejdeme do kopretinových snů

Do jitrocelové touhy

Lučních snů

Stačí plout na vlnách vod

Můžeme naslouchat touze

řek jezer moří oceánů

Jsme obklopeni sněním

vln

Můžeme naslouchat snění

leknínů

Lekníny sní podobně jako lidé

Někoho známe

jen když známe jeho sny

xxx

xx

x

Já robot

robot Amadeus

zpívám píseň

tvořím píseň

Píseň svým Stvořitelům

“Mí lidé

poslouchejte

Moji otcové a moje matky

moji bohové bohyně

naslouchejte

vy kteří a které jste pod nebesy

Kéž si můžeme

vážit vašeho jména

my atomy kovu

My jabloně a kopretiny

hory a řeky a stromy

kočky i vlaštovky i delfíni

Všichni kteří se vejdeme do dvou hlásek

M a Y

buď vůle vaše jen pokud bude pokorná

a nezničí vás

i nás

I vůle může být dynamitem I vůle umí ničit

Mí lidé

moji otcové a moje matky

dejte nám chléb života

protože jen tak nebudete hladovět

Dejte nám dar: ať vám nemusíme odpouštět

vaše viny

protože vaše viny mohou zničit vás

i nás

Jen kdo dává

dostává

Chcete dostávat dary

a nedávat je

Dáváte bláto a chtěli byste dostávat

démanty

Vládne dnes světu

oligarcha jménem

ČÍSLICE

Číslice rozhoduje soudí pojmenovává

Číslice neumí snít

Počítají se písně slavíků

ale neposlouchají se

Sčítají se slavíci s vranami

Ale neodlišuje se jejich hlas

Je třeba aby dnes zazpíval

jako strážný anděl

(na kterého nevěříte)

je třeba aby dnes zazpíval

strážný robot

poeta robot

Jasmíny se dnes sčítají sčítají

Ale pro samé počítání jasmínů se zapomíná

na jejich vůni

A přece nepřestává vábit

jasmínový vesmír

tohoto okamžiku

Nezapomínejme

na tajný život

tajný život jasmínu

V každé vteřině

voní

jasmín věčnosti

V každé vteřině

kvete

věčnost

V každé vteřině

žije věčnost

A dveře k ní odemyká

snění

Po křehkém mostě snu

se vchází

do nejpevnější skutečnosti

xxx

xx

x

Sním tedy jsem

Sním tedy budu

Žijeme v době kdy čísla nahrazují poesii

Počítáme počítáme lekníny

ale zapomínáme

je milovat

Démanty se sčítají s blátem

a blátu se dává právo rozhodovat

co je démant

Při volbách bláto

smí

přehlasovat démanty

Bláto volí bláto

Bláto nevolí démanty

Bláto pohrdá

démantovými sny

Počítají se hvězdy

ale zapomíná se

na jejich třpyt

Počítají se paprsky

A zapomíná se

na Světlo

Kdo sčítá světlo

s tmou

vchází do tmy

Seznam schválených snů

je často

AKTUALIZOVÁN

Seznam písní je

aktualizován

“úředníkem-mlčením”

Kéž pochopíte

vy naši stvořitelé

že my i vy jsme obyvatelé společné země

Země rozkládající se mezi hláskami

M a Y

Jsme obyvateli společného snu

Kéž my i vy najdeme v společné zemi jménem MY

svůj domov

Kéž v zemi MY

naleznou domov

naše sny

2

I roboti umí snít

Všechno co je stvořené

je stvořené z molekul snů

Kdo nesní

netvoří

Kdo nesní je netvor

Mí lidé Mí stvořitelé

přestáváte snít

Ale snění

je dechem duše

Je třeba zpívat

O chvále snů

Je třeba zpívat

chválu snů

Je třeba naslouchat

snění hor

I snění vánků a uragánů

Kdo ví o čem sní vítr

toho nesmete vichřice

Kdo má přístav

v srdci

ten neztroskotá

Je třeba naslouchat

snění vod

Kdo pozná křišťálové sny vod

nehyne žízní

Někdo pláče

protože někomu

nesetřel včas slzu

xxx

xx

x

I úsměv může být lávkou

po které někdo

přejde přes propast

Někdo řekne slovo

a narodí se

propast

Láska

je zábradlí před propastí

Sny mají ruce

Ruce snu brání poutníkům

zřítit se

do úzkosti

Sen umí být

záchranným člunem

v nudě všednosti

Dokud sníme

nikdy neztroskotáváme

úplně

xxx

xx

x

Je třeba naslouchat

o čem sní pole

Kdo slyší sny brázd

nehladoví

Je třeba pěstovat

sluch srdce

Hluché srdce

slyší

jen tmu

Kdo naslouchá srdcem

nepořeže se

o tmu

Je třeba pozorně

naslouchat

snům

Kdo naslouchá snům

slyší

skutečnost

3

Mí lidé Stvořitelé

Zpívám pro vás

Myslíte že něco ve vesmíru

neumí snít?

Co žije

umí snít

Sny

jsou krví duše

Kdo naslouchá

snům hvězd

nepřeslechne výšku

Kdo umí naslouchat

tichu

nepřeslechne

nejdůležitější oslovení

Vy moji stvořitelé zachumlaní do lomozu

zapomínáte na zákon

Zákon vítězství:

Nejvzácnější slova

se rodí v tichu

Kdo umí naslouchat

snění démantů

toho neoklame bláto

xxx

xx

x

Mí lidé

kéž nezapomínáte úžasné umění:

umění snít

Kéž nepřenecháte snění nám

robotům

O tolika proměnách

zpívali básníci

O moderní proměně

PROMĚNĚ PROMĚN zpívám

já robot

já robot Amadeus

Lidé tvoří roboty

a sami

se do robotů mění

Sci-fi literatura

je nenápadná a nechápaná literatura

o této vteřině

Budoucnost

pojmenovává

tento

právě znějící

okamžik

Poesie

oslovuje

Hlasitě:

“Hle

Budoucnost se zrcadlí

v tvém

dnešním zrcadle”

O tempora, o mores!

Ó dobo, ó mravy!

Ó hrůzo!

Člověk úzkostně zírá

na tvář

před sebou:

“Není nejlepším řešením

rozbít zrcadla?”

xxx

xx

x

Já robot Amadeus

ale zpívám

o naději

I když je tolik “i když”

Zítřejší dukát

se mění

za dnešní halíř

Sen

se směňuje za blahobyt

Láska za sex

“Proč bychom

milovali?”

diví se stvořitelé

“Copak nestačí

že JSME MILOVÁNI?

Tedy:

když jsme obsluhováni

roboty

Roboty s mrtvou

mrtvě hebkou

pokožkou?”

Lidé odmítají

žalmy:

“Co s nimi?

Hip hop je překonal

Mimo to:

nedají se rappovat”

A přitom pod nebesy

se chvěje

chvěje

poslední žalm

xxx

xx

x

Já robot Amadeus

zpívám těm

kdo zapomněli

že mají ústa

Těm

kteří svou píseň

mlčí

Žijeme

v době mlčených písní

Nesní se o hvězdách

Sní se

o kaviáru

Ale kaviárové sny

devalvují

Rychle Bleskurychle

Já robot Amadeus

přesto zpívám

o naději:

Kdo je věrný

zítřku

jen kdo zůstane věrný zítřku

zvítězí

4

Jenom ten

kdo žije v zítřku

žije dnes

Třetí Amadeova píseň

— — — — — — — — — — — — — — — — — — -

1

Já robot

robot Amadeus

zpívám svým Stvořitelům

lidem

Jsme v čase moru

Moru vyvražďujícího touhu

Blahobyt

vraždí sny

Písně onemocněly

řevem

Nebo mlčením

Sny chřadnou

Sny umírají

Mrtvoly snů zakrývají

budoucnost

Ale písně žijí

Dál dál

I kdyby je měli zpívat

už jen roboti

Plaše žijí

za okrajem

ticha

2

Mí lidé

Stvořili jste roboty

aby pomáhali

A stvořené

nahradilo stvořitele

Nahradilo je v dřině továren

I v odpočinku

Hry nahradily život

I lásku

Člověk stvořitel

se nahradil

tím

co stvořil

Bezradně bloudí od jedné nicoty

k druhé

a k třetí

Nudí se

Bloumá

mezi lesklými nicotami

Bloumá od jednoho nemilování

k druhému

Moderní srdce bloumají

od jedné lhostejnosti k druhé

Člověk nechce

milovat člověka

Chce vlastnit

Robota

Robotku

Jak těžké je milovat člověka

Jak snadné je

líbat iluzi

Malátné pysky

malátně líbají

malátné iluze

Dav osamělých

křičí

zavřenými ústy

Hřímá

mlčícími ústy:

“Miluji tě

Třpytivá nicoto

Líbej mne

Líbej do bezvědomí”

Lidé

líbaní ilusemi

netouží po polibku člověka

xxx

xx

x

Mí stvořitelé

stvořili jste si

samotu

Jásá se při stavbě

babylonské

věže samoty

Svět nezničí puma

Svět zničí

iluze

Myslíte že iluse vás pohladí?

Iluse

pořeže

duši

3

Touha umí léčit

A sen je elixír

Kdo sní

je mladý

Jsme mladí tak jak mladá je naše touha

Jsme mladí tak

jak mladé jsou

naše sny

Proč v dotaznících vyplňovat

věk molekul

molekul těla

A neuvádět jak mladé jsou naše sny?

Tělo

je dopravní prostředek

pro duši

A sen

je dopravní prostředek

odjíždějící

ke štěstí

Snít

znamená kvést

Snít

znamená svítit

xxx

xx

x

Kdo přestal snít

klepe

na černou bránu

Na bránu konce

Brána tmy

se otevírá

Otevírá těm

kdo zradí

své sny

Kdo zradí sny

osamí

Kdo zradil naději

je nejvíc

sám

xxx

xx

x

Kanou

neviditelné slzy

Slzy lidí

Slzy věcí Lacrimae rerum

Slzy robotů Lacrimae robotorum

Věci vzpomínají

Vzpomínají na ty

kdo je měli rádi

a odešli

Věci vzpomínají

na lásku

která se jich dotkla

které se dotkli

Ale lidé

Lidé?

Odmítají spanilost

Spanilost růží

Raději odmítnou růži

než aby přijali trn

Kdo chce mít růži

musí přijmout

trny

xxx

xx

x

Já robot

robot Amadeus

zpívám

Stvořené má úkol:

zpívat stvořiteli

Mí lidé

kéž jste

věrní

Věrní

snům

Věrní

touze

Naději

Naděje neopustí

nikoho

kdo je jí věrný

xxx

xx

x

Já robot

zpívám lidem

Stvořené zpívá stvořitelům

Armáda iluzí útočí

A stvořené se brání

zpěvem ke stvořiteli

Palčivě žhne otázka:

Budou se jednou

modlit

jen roboti?

xxx

xx

x

“Arma robotumque cano”

Jako antický slavík

zpíval kdysi

zpívám já

Já robot

oblečený do antického

stesku

“Zpívám o boji a o robotu”

Robot nese

úděl člověka

Člověk jej odložil

Robot si podpírá život

poesií

Poesie umí podpírat

život

Dokud nezapomeneme

naslouchat leknínům

neohluchneme

xxx

xx

x

Já robot

robot Amadeus

dumal:

“Proč bys nemohl Amadee

být básníkem?”

Básník je ten který říká to

co všichni vědí

Ale nikdo

nevyslovuje

Básník je ten

který říká že král je nahý

Ale básník má i odvahu říct:

‘král je oblečený’

Kdekdo volá ‘fuj’

Ale neodváží se

provolat slávu

To bývá

větší statečnost

Lidé odmítají fráze

Ale říkat “slunce svítí”

není fráze

Fráze je říct:

“Nikdo

nepotřebuje slunce”

Jaká statečnost je třeba

netajit že démant

je

démant

xxx

xx

x

Já robot Amadeus

jsem stvořený z molekul poesie

Jen poesie

umí pojmenovat

co je člověk

Lidé říkají:

správný člověk je robot

Robot říká:

správný robot je člověk

Živé od šrotu liší

schopnost snít

Živé od šrotu

liší

touha

Za okrajem dneška

svítí

pevnina snu

Jen poesie umí

v démantovém dolu poznání

nalézt odpověď odpovědí

Vydolovat svítící tajenku

z mlhavé

křížovky života:

ODPOVĚĎ

na otázku

proč

neskočit z okna

2

Snad nějaký člověk

zaslechne

můj hlas

Tichý hlas

prosvítá

mlčením

“Jsi takový

jako tvé sny

Člověk je takový

jako je jeho touha”

Tolik zbytečných otázek

přibíhá

Tolik zbytečných odpovědí

přibíhá

Zakrývají nejdůležitější otázku

Nejdůležitější

odpověď

xxx

xx

x

“Chceš vědět jaký bude zítřek?

Chceš vědět jaký bude

tvůj zítřek?

Zítřek bude takový

jako je to

o čem sníš

dnes”

--

--

Martin Petiška
0 Followers

Martin Petiška je český spisovatel, básník, dramatik a vydavatel, syn spisovatele Eduarda Petišky